artstruck

Tecken i tiden

Kategori: Allmänt

 
Inget förändras på ett ögonblick, som June säger i tidsdokumentet The handmaids tale av Margaret Atwood. Atwoods dystopiska roman blev tv-serie och varnar oss för att vi nu lever i en förfascistoid fas. Den rosade serien som visades på Svt kanske kanske kan sägas vara för oss vad boken Pesten var för 1940-talets värld.
 
Albert Camus skrev Pesten som en förtäckt varning för fascismen. Men då var det redan försent.
   Minnesbilder flashar förbi när jag ser hur fångarna behandlas i The handmaids tale(1) . Hur var det med Guatanamo?(2) USA fick inte någon konsekvens för sin fånghantering.(3) Och hur var det med Sveriges hantering av egyptierna på Bromma flygplats 2001? De två männen skickades med ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter till egyptiskt fängelse där de utsattes för förhör och tortyr.(4) Medievinden blåste förbi och allt återgick till vardagen. Det normalisades…
 
Sakta vävs konsensus om att det är en specifik folkgrupp som är problemet. Tills sist tror alla, även folkgruppen själv på lögnen och de kommer ta avstånd från sitt arv och sin kultur. Vi ser det ske i Stadsteaterns pjäs Onåd(5) där den muslimske advokaten upprepar medias bild av hans egen religion.
 
Och om man ser krasst på verkligheten så har nu fyra länder i Europa högerpopulistiska regeringar (Italien, Österrike, Ungern och Slovenien(6)) samt USA och Ryssland. Sveriges näst största parti är nu Sd och Dansk Folkeparti är näst största partiet i Danmark.
 
Den förfascistoida fasen
 
Hur kom Hitler till makten i Tyskland? I dokumentären Hitlers folk(7) följer vi steg för steg hur Hitler skapade det Tredje riket:
 
                                                          Reformer
 
I Tyskland var 30 procent arbetslösa efter 1:a världskriget. Hitlers nazistparti skapade reformer där folk fick det gradvis bättre. Man premierade även duktig arbetar- och medelklass med resor, ofta till andra fascistvänliga stater som Italien och Spanien.
 
                                                         Gemenskapande
 
En del beskrev nazismen som ett slags rus: en vision av ett nytt idealsamhälle målades upp och många ville vara med i den nya "folkgemenskapen". Efter att ha upplevt nöd och fattigdom fick folk nu det lite bättre.
 
                                                         Krossa motståndet
 
Förbud mot och krossande av arbetarrörelsen. I nästa steg skapades mindre koncentrationsläger för motståndsmän.
 
                                                     Satsning på den unga generationen
 
De unga entusiasmerades, den äldre socialdemokratiska arbetarklassen var mer skeptiska.
 
                                                                   Propaganda
 
En hotbild av kommunism målades upp, då denna var den konkurrerande politiska rörelsen till nazismen. På så vis fick man med sig medelklassen, vilkas rikedomar kommunisterna tagit över i Sovjet.
 
                                                                     Förbud
 
Motståndare bearbetades av Gestapo. Socialdemokratin visade sig lojal med makten och började hänvisa till faktumet att Hitler vunnit i demokratiska val. Socialdemokratiska ledningen slog ned på kritiska röster inom partiet. -Men i nästa steg förbjöds Socialdemokratiska partiet (1933). Fackföreningarna förbjöds och övergick i Arbetsfronten (Deutsche Arbeitsfront), under statens ledning.
 
                                                               Strategiskt våld
 
Koncentrationslägren Dachau m.fl. skapades med tortyr och dödande av målgrupperna kommunister, socialdemokrater och senare judar och motståndsmän. Borgerligheten visade stöd i att denna "utrensning" behövdes, dessa grupper var ju sedan tidigare fiender även till överklassen. En angivarkultur skapades med kampanjer mot kritiker. Statsanställda som inte var lojala mot regimen avskedades. Rädslan spred sig och politiska fritänkare tystnade för att rädda sig själva o sin familj. Motstånd betydde nu död.
 
                                                       Nazismen -den nya religionen
 
Kyrkorna, speciellt de protestantiska lierade sig med makten för att överleva men även Vatikanen kom att visa sig lojal mot nazismen. Nationalsocialismen blev ett religionssurrogat med dess estetik och högtidliga ritualer, "man måste tro". Hitler iklädde sig rollen som nationens frälsare som skulle befria folket och föra in det i ljuset. Nazismen blev en kult och rationellt tänkande avtog. Då Tyskland var härjat efter 1:a världskriget fanns en känsla av att vara omgiven av fiender. De flesta tyska män hade deltagit i 1:a världskriget och var traumatiserade. Deras söner kunde nu känna en vilja att återupprätta Tysklands ära och tog del i Hitlerjugend.
 
Sakta vävs näten, tätare dag för dag
 
Sedan följde en utveckling som vi idag har facit på. Och med detta historiska facit - hur ser då Sveriges situation idag ut? Hur kommer den svenska högerextrema rörelsen stegvisa att försöka mobilisera sig mot makten? Vi såg hur Jimmy Åkesson, Sd, nyligen uppmanade folk att ange personer som gömmer papperslösa flyktingar. Han anser det ska bli en plikt att anmäla samt straffbart att gömma flyktingar.(8)
 
På 1930-talet närmade sig tyska borgerligheten nazismen och de tyska högersossarna relativiserade hotet från Hitler.
   Idag har sossarna närmat sig Sverigedemokraternas rasistiska retorik. I trettiotalets Tyskland blev folket alltmer rasistiskt och konsensus skapades om att samhällsproblemen egentligen var judarnas fel. I nutiden inriktas hatet istället mot ”invandrare” och speciellt muslimer. Den utsatta gruppen tas steg för steg ifrån sina mänskliga rättigheter. Dess religiösa klädsel förbjuds, många europeiska länder har idag olika slags slöjförbud.(9) Deras konton kan beslagtas. Deras rätt att organisera sig förbjuds.(10) Gruppen kritiseras från alla upptänkliga vinklar: affärsetik, kvinnosyn, renlighet, djurhållning etc.
 
Även andra svaga grupper tas ifrån sina rättigheter. Försäkringskassans förfarande att neka sjuka människors ersättning och rätt till assistans har kritiserats men fortsätter likafullt. De är de fattiga och de utan nätverk i den gruppen som drabbas hårdast.
 
För några år sedan läste jag religionsvetenskap på högskolan. Den kloke läraren Torkel Lindquist, filosofie doktor, föreläste om att han nu ansåg oss leva i en förkrigstid. En del saker i nuet påminde honom om tiden i Tyskland innan Hitler kom till makten. T.ex. att muslimer nu för tiden kopplas till negativa kontexter som extremism, intolerans, våld, arbetslöshet, våldtäkt, socialhjälp, fusk, vilket judarna kunde kopplas till på trettiotalet. Ingen i salen reagerade förutom jag som blev rejält omskakad. De flesta såg ut att facebooka eller köpa skor på nätet.
 
Och att fasen vi nu är inne i är endast ett förstadium betyder inte att den inte är smärtsam. Det är i förstadiet vi förlorar vår tillit till våra vänner, de som förut kallade sig antirasister och illusionen av att ändå trots allt leva i något slags basalt tryggt samhälle.
 
Eller är läget ännu sämre?: Har Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys (11) rätt när han anser oss befinna oss mitt i ett tredje världskrig? Det nuvarande kriget mellan väst och militanta IS ser inte ut som vår bild av krig men händelseutvecklingen eskalerar likafullt i och med Trumps och andra stormakters agerande. Var det så här det startade?
 
 
Källor: 
1 Atwood själv menar att hennes genre är ”speculative fiction” för att den ligger väldigt nära vad som verkligen kan inträffa i verkligheten. Atwood: ”Every aspect of Gilead’s culture has really happened at some point in history, somewhere in the world.” President Trumps ståndpunkt nyligen mot abortion, kvinnors hälsa och feminism gör boken högaktuell trots att den skrevs 1986. 
2 Wikileaks började den 24 april 2011 att publicera hemliga dokument om Guantánamobasens fängelse och hävdade att dokumenten visar att blott några tiotal av de 779 personer som hållits fängslade där uppriktigt anklagats för terrorism. 4 oktober 2016 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/snabbguide-wikileaks-storsta-lackor 
3 FN:s tortyrkommitté konstaterade i sin rapport att USA bryter mot tortyrkonventionen. Sveriges radio, 1 december, 2014. 
4 De två avvisade egyptierna, Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, skickades med ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter till egyptiskt fängelse där de utsattes för förhör och tortyr. Gösta Hultén, Sveriges radio-journalist, kallade 2011 avvisningen för "den allvarligaste kränkningen av mänskliga rättigheter som hittills blivit känd i svensk terroristjakt". Dåvarande statsminister Göran Persson sade att USA hotade EU med handelsblockad om de inte gick med på utvisningen. FN:s tortyrkommitté fastslog i sitt prejudicerande beslut att svenska statens "avvisning av den klagande stred mot artikel 3 i Europakonventionen. 
5 Spelas tom slutet av maj 2018.
6 Expo, 4 juni, 2018, https://expo.se/2018/06/slovenska-valet-sds-största-parti-med-stöd-från-orbán 
7 Visades på Svtplay under maj 2018.
8 Aftonbladet, 5e maj, 2018. 
9 Frankrike, Italien, Spanien Beligien, Schweiz mm. Svt, 7 maj, 2016. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forbud-eller-inte-slojdebatten-i-europa Även i Sverige diskrimineras många muslimska kvinnor pga. klädsel. Norran, 13 nov 2014. https://www.norran.se/asikter/debatt/muslimer-stangs-ut-fran-sjukvarden
10 Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har utsatts för lögnkampanjer från bland annt Kristdemokrater på ledarsidor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB kom med en rapport 2017 där de utan källor eller bevis påstod Ibn Rushd var styrd av egyptiska Muslimska brödraskapet och för att ha en hemlig agenda att införa shariastyre i väst mm. Svd 24 aprill, 2018, https://www.svd.se/opinionsbildare-hetsar-mot-oss-utan-bevis Även MSB:s rapport om organisationen Muslimska brödraskapets påverkan i Sverige, har utsatts för kraftig kritik för ovetenskaplighet. innehåller icke-acceptabla akademiska brister så som att en del referenser är felaktiga och att källor inte överensstämmer med de referenser som nämns i texten. Svt, 3mars 2017. https://www.svt.se/opinion/eli-gonder-och-christer-mattsson-om-msb 
11, Metro, 7 juni 2015. https://www.metro.se/artikel/professor-i-underrättelseanalys-tredje-världskriget-är-redan-här-xr

Kommentarer

 • Marre säger:

  Jag tänker på när jag läser ditt inlägg , Héidi Fried: överlevare . Hon sa: "Det största ansvaret är att aldrig vara åskådare utan att alltid säga ifrån." Hon beskrev hur saker smög sig på, och att det sågs normalt på. Tex när judar plötsligt tvingades bära judestjärnan på sig. Den ökande antisemitismen i Europa idag, ör djupt skrämmande och en varningsklocka. Men inte bara judar - det fanns många nazisterna mördade för att dom inte ansåg dom värds att leva. Precis som judar tvingades bära judestjärnsn, tvingades homosexuella bära rosa trianglar. Tusentals homosexuella män miste sitt liv under nazisternas förintelse och det började med att dom måste bära dom rosa trianglarna, för att märka ut dom bland dom andra fienderna till den fascistiska staten. Det är skrämmande idag se andra partier inspirerats av SD. Det är skrämmande att se vilket stort Stöd SD har, som nu är Sveriges andra största parti enligt undersökningar. Vi blir testade igen, Intoleransen ökar och minoriteter får möta den, Förintelsen- hur ska vi kunna förstå den? Jag tror inte att det går förstå. Våra hjärnor klarar det inte . Men det historiska skeendet som ledde fram till det industriella mördandet, det måste vi förstå för att det inte ska hända igen. Vi mäste lyssna på dom få som fortfarande lever kvar hos oss , som var med, och som säger att nazismen smyger på oss, den normaliseras , och det är faran. Att vi måste protestera. Snart finns inga kvar som kan berätta utifrån egna erfarenheter. Stöveltramp hörs igen, men dessa steg kan också komma smygandes och vi uppfattar det inte, för det syns inte så farligt ut. Förintelsen kanske var historiskt unik och aldrig kommer hända igen? Ändå är inte dagens rasisnen väsensskild från historien. Den här historien går igen.

  Svar: Hej! Tack för kommentar! Ja, håller med att det är djupt skrämmande. Vi får bli "jobbiga". Upplever att många tycker man är pest och pina när man argumenterar emot det som är kontext idag: rasismen genomsyrar det allmänna medvetandet.
  Helena

  2018-06-13 | 09:15:11
  Bloggadress: http://marreallday.se

Kommentera inlägget här: