artstruck

Kolonialism -nu på hemmaplan

Kategori: Svinbilligt

                                                       

Varför slita i trädgården när Nikolaj gör jobbet för 50 kronor i timmen?

Arbetare från öst och syd kommer till väst för att arbeta. Ofta har de lämnat sina barn hemma. Varken pappa eller mamma kan få något jobb där utan reser till rika länder som Usa eller Sverige för att arbeta som städerskor och byggnadsarbetare och takläggare utan trygghetsförsäkring. 

Och själva smickrar vi oss med att tilltala våra anställda vänligt efter att de godtagit vårt skamlösa arvode. Oftast har vi länsat marknaden och valt dem som godkänt det allra lägsta priset. Individer som antagligen har hamnat på kant i livet på grund av sjukdom, missbruk eller avsaknad av familj och nu gör vad som helst för att få en inkomst.

Sådan är kapitalismen. Vi skapar samhället och samhället omskapar oss. Det globala ekonomiska systemet serverar oss högkvalitativ service av tacksamma fattiga som vi exploaterar på omänsklig sätt. En slags nykolonialism i själen gör att vi inte ser vår grymhet.