artstruck

Ny tid nya vinster

Kategori: Välfärd

                  
KRÖNIKA Jag har länge varit fruktansvärt desillusionerad över Sverige. Trott att vårt
fina välfärdsamhället rasat ned i avgrunden utan att någon riktigt brydde sig.
   Men nu har jag fått tillbaka hoppet. Folkrörelse-Sverige andas fortfarande
även fast det är allvarligt skadat. Det gamla samhället lever kvar i skuggorna. 
   I veckan gick jag på möte i mitt hus om den eventuella ombildning till bostads-
rätt som det borgerliga styret subventionerar. En äldre fackföreningsman hade
satt sig in i stadgar och regler och delade med sig av sin kunskap. Tre av de
femtontal samlade uttalade tydligt att de ideologiskt sett är mot ombildningar av
 allmännyttan. Flera i församlingen såg ut att tillhöra den äldre generationen stolta
socialdemokrater och vänsterpartister som inte så lätt går att prata omkull.
   Konsensus rådde att oavsett hur det blir med vårt hus, så ska processen i sig
vara demokratisk.
   Dagen därpå gick jag på möte i den politiska föreningen jag gått med i efter valet.
Tillströmningen av nya medlemmar var stor. Många vill engagera sig mot att organi-
serade rasister tagit plats i parlamentet.

Kanske blev vi svenskar liknöjda. Det socialdemokratiska samhället serverade oss
jämlikhet till frukost. Men det är en ny era nu. Alla våra ägor: bostadshusen, skolorna,
apoteken, systembolagen, biblioteken är snart bortrövade. Men vi kan bättre. Kom ihåg
våra föregångares kamp. Sverige har en stolt historia och de senaste årtionden har 
inneburit en tillbakagång.

Vänstern förmodas nu utvärdera vad som gjordes fel efter att så många valde högern i
valet -men kanske gjorde vi inte något fel.
Vi var bara maktlösa inför den enorma högervågen som förändrat hela vår omvärld.
    Men vänstern har en tomrum att fylla. Utmaningen är att erbjuda kollektivism istället
för individualism. Det var inte så roligt att anpassa sig till tidsandan och försöka bli fram-
gångsrik. Ensamheten kändes svår. Längtan efter gemenskap hård.