artstruck

Ola Billgren -for real

Kategori: Konst

Billgren problematiserade att kvinnor traditionellt avbildas som objekt medan män oftast avbildas när de gör någonting. Kvinnor i porträtten ser på betraktaren - eller ser bort. Män ser allvarliga ut i en maktfull posé.*

*Bild nr 2 i collaget är målningen Efter badet II av Karin Broos, som kan sägas vara en av Billgrens efterföljare.