artstruck

Facebook -en borderlinepsykopat?

Kategori: Psykopati

                             

KRÖNIKA
Efter att Facebook slukade allt mer tid valde jag att gå ur. Interagerandet hade blivit en nonsenskommunikation som bara var slukade tid. 
   Övertrampen hade varit många. Facebook hade utan tillåtelse skickat meddelande till människor i min mejladressbok. Människor som jag efter stor möda lyckats ta avstånd från. Att de fått inbjudningar från mig, måste ha verkat motsägelsefullt och skadade kanske dessa relationer.

Genom att utlova exempelvis information om vilka som besökt min sida, hade de fått mig att skicka vidare deras meddelande till vänner, bekanta och okända. Sen infriades aldrig deras löfte om att få informationen. Denna typ av aktivitet tjänar Facebook givetvis en massa annonspengar på eftersom all aktivitet på sidan indirekt gör att människor utsetts för reklam som företag betalar Facebook för.

      "Upp och ned-vända-världen"

Om man försöker få kontakt med Facebook så upptäcker man att företaget är som en oåtkomlig borg. Jag har inte lyckats efter kanske tre timmars sökande. Det ända man hänvisas till är andra använades kommentarer.

Mycket som sker på siten sker med omvänd ordningsföljd. När jag läser någons inlägg, så finns redan en kommentarsruta med min bild där. "Interaktiviteten" är alltså väldigt förförande och hjälper så att säga användaren att göra handlingar som den kanske inte skulle ha gjort på eget bevåg.

När man först skapar ett konto är ens användarnamn ens egen mailadress. Många skriver nog obetänksamt samma inlogg som de har på sitt mejlkonto. Facebook har alltså då automatiskt access till alla ens emailkontakt

                                                               Interaktion in excess

Att Facebook skapar interaktion och relationer är något som används i dess markansföring. Detta interagerande är ganska avancerat. Jag märker till exempel att om jag går in på Kalles sida ett par gånger så kommer Kalles bild att finnas i högra hörnet där han till exempel "gillar" ett företag. Om man inbjuds till ett event så kommer Kalle vara bland de synliga personerna högst upp i den kategori som den tillhör, tex deltar, kanske deltar eller är bara inbjuden.

   När man startar Facebookkontot är tonen positiv och "användarvänlig". När jag valde att gå ur ställdes flera frågor i sajtens avslutningsproceduren som man var tvungen att bocka för om man ville komma ut. Facebook berättade för mig att de tänkte fortsätta låta människor skicka meddelanden till mig, ville jag att dessa skulle vidarbefodras till min mejl? -Nej, svarade jag för jag ville inte ha något mer att göra med Facebook.
   De skulle alltså låta personer skicka mig inbjudningar, som jag alltså inte skulle få och personerna kanske skulle undra varför jag ej svarade. Ville Facebook göra det svårt för mig att träda ut ur sajten, var det därför de fortsatte att använda mina kontakter mot min vilja?
   Rättigheterna till Facebookmedlemarnas privata fotografier har debatteras i media. För skojs skull sökte jag nyligen på mitt eget namn på Google och fick då till min förvåning se bilder på mig själv i sol-linne.. Det var en bild från mitt avslutade Facebookkonto och jag, som de flesta, hade valt att endast mina vänner kunde se mina bilder. Detta kändes integritetskränkande, likväl som den sexualiserade tonen på Facebook där man översköljdes av pornografiska bilder och sexinviter eller drogromantik med sitens applikationer.                     

                6 av 9 rätt i borderlinediagnosen

  För de av oss som känt personer med bordeline eller psykopatiska drag kan Facebooks agerande verka bekantt. Enligt DSM-IV* (diagnostiskt lexikon som utges av American Psychiatric Association) är kriterierna för bordelinestörning att uppvisa minst 5 av 9 beteenden. Enligt mig så passar Facebook in på följande 6 av de angivna beteendena: 

  •    Göra stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer.
  •    Uppvisa ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.
  •    Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv, t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning.
  •    Kronisk tomhetskänsla.
  •    Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar).
  •    Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t. ex. ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).

   Det mest kända psykopatiska draget är att inte känna empati för andra människor och deras gränser. Facebook går över mina gränser för vinnings skull.*Web4health. Medicinsk rådgivning om psykologiska problem som skrivs av en grupp av experter utsedda av EU-kommissionen.