artstruck

Den förfascistoida fasen

Kategori: Allmänt

Forskare varnar för att vi lever i en förkrigstid. Men vi kan lära av historien. Hur kom Hitler till makten i Tyskland? I dokumentären Hitlers foflk(1) följer vi steg för steg hur det Tredje riket skapades.
 
                                                          Reformer
 
I Tyskland var 30 procent arbetslösa efter 1:a världskriget. Hitlers nazistparti skapade reformer där folk fick det gradvis bättre. Man premierade även lojal arbetar- och medelklass med resor, ofta till andra fascistvänliga stater som Italien och Spanien.
 
                                                         Gemenskapande
 
En del beskrev nazismen som ett slags rus: en vision av ett nytt idealsamhälle målades upp och många ville vara med i den nya "folkgemenskapen". Efter att ha upplevt nöd och fattigdom fick folk nu det lite bättre.
                                                         Krossa motståndet
 
Förbud mot och krossande av arbetarrörelsen. I nästa steg skapades mindre koncentrationsläger för motståndsmän.
 
                                                     Satsning på den unga generationen
 
De unga entusiasmerades, den äldre socialdemokratiska arbetarklassen var mer skeptiska.
 
                                                                   Propaganda
 
En hotbild av kommunism målades upp, då denna var den konkurrerande politiska rörelsen till nazismen. På så vis fick man med sig medelklassen, vilkas rikedomar kommunisterna tagit över i Sovjet.
                                                                     Förbud
 
Motståndare bearbetades av Gestapo. Socialdemokratin visade sig lojal med makten och började hänvisa till faktumet att Hitler vunnit i demokratiska val. Socialdemokratiska ledningen slog ned på kritiska röster inom partiet. -Men i nästa steg förbjöds Socialdemokratiska partiet (1933). Fackföreningarna förbjöds och övergick i Arbetsfronten (Deutsche Arbeitsfront), under statens ledning.
                                                               Strategiskt våld
 
Koncentrationslägren Dachau m.fl. skapades med tortyr och dödande av målgrupperna kommunister, socialdemokrater och senare judar och motståndsmän. Borgerligheten visade stöd i att denna "utrensning" behövdes, dessa grupper sades ju vara tidigare fiender även till överklassen. En angivarkultur skapades med kampanjer mot kritiker. Statsanställda som inte var lojala mot regimen avskedades. Rädslan spred sig och politiska fritänkare tystnade för att rädda sig själva o sin familj. Motstånd betydde nu död.
 
                                                       Nazismen -den nya religionen
 
Kyrkorna, speciellt de protestantiska lierade sig med makten för att överleva men även Vatikanen kom att visa sig lojal mot nazismen. Nationalsocialismen blev ett religionssurrogat med dess estetik och högtidliga ritualer, "man måste tro". Hitler iklädde sig rollen som nationens frälsare som skulle befria folket och föra in det i ljuset. Nazismen blev en kult och rationellt tänkande avtog. Då Tyskland var härjat efter 1:a världskriget fanns en känsla av att vara omgiven av fiender. De flesta tyska män hade deltagit i 1:a världskriget och var traumatiserade. Deras söner kunde nu känna en vilja att återupprätta Tysklands ära och tog del i Hitlerjugend.
 
Sakta vävs näten, tätare dag för dag
 
Sedan följde en utveckling som vi idag har facit på. Och med detta historiska facit - hur ser då Sveriges situation idag ut? Hur kommer den svenska högerextrema rörelsen stegvisa att försöka mobilisera sig mot makten? Vi såg hur Jimmy Åkesson, Sd, nyligen uppmanade folk att ange personer som gömmer papperslösa flyktingar. Han anser det ska bli en plikt att anmäla samt straffbart att gömma flyktingar.(2)
 
På 1930-talet närmade sig tyska borgerligheten nazismen och de tyska högersossarna relativiserade hotet från Hitler.
   Idag har sossarna närmat sig Sverigedemokraternas rasistiska retorik.
   I trettiotalets Tyskland blev folket alltmer rasistiskt och konsensus skapades om att samhällsproblemen egentligen var judarnas fel. I nutiden inriktas hatet istället mot ”invandrare” och speciellt muslimer. Den utsatta gruppen tas steg för steg ifrån sina mänskliga rättigheter. Dess religiösa klädsel förbjuds, många europeiska länder har idag olika slags slöjförbud.(3) Deras konton kan beslagtas. Deras rätt att organisera sig förbjuds.(4) Gruppen kritiseras från alla upptänkliga vinklar: affärsetik, kvinnosyn, renlighet, djurhållning etc.
 
Även andra svaga grupper tas ifrån sina rättigheter. Försäkringskassans förfarande att neka sjuka människors ersättning och rätt till assistans har kritiserats men fortsätter likafullt. Det är de fattiga och de utan nätverk i den gruppen som drabbas hårdast, vi vet att en del har tagit sitt liv eftersom de inte ser någon utväg.
 
För några år sedan läste jag religionsvetenskap på högskolan. Den kloke läraren Torkel Lindquist, filosofie doktor, föreläste om att han nu ansåg oss leva i en förkrigstid. En del saker i nuet påminde honom om tiden i Tyskland innan Hitler kom till makten. T.ex. att muslimer nu för tiden kopplas till negativa kontexter som extremism, intolerans, våld, arbetslöshet, våldtäkt, socialhjälp, fusk, vilket judarna kunde kopplas till på 30-talet. Ingen i salen reagerade förutom jag som blev rejält omskakad. De flesta såg ut att facebooka eller köpa skor på nätet.
 
Och att fasen vi nu är inne i är endast ett förstadium betyder inte att den inte är smärtsam. Det är i förstadiet vi förlorar vår tillit till våra vänner, de som förut kallade sig antirasister. Iillusionen av att ändå trots allt leva i något slags basalt tryggt samhälle måste överges.
 
Eller är läget ännu sämre?: Har Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys (5) rätt när han anser oss befinna oss mitt i ett tredje världskrig? Det nuvarande kriget mellan väst och IS ser inte ut som vår bild av krig men händelseutvecklingen eskalerar likafullt i och med Trumps och andra stormakters agerande. Var det så här det startade?
 
Källor:
1. Visades på Svtplay under maj 2018.
2. Aftonbladet, 5e maj, 2018. 
3. Frankrike, Italien, Spanien Beligien, Schweiz mm. Svt, 7 maj, 2016. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forbud-eller-inte-slojdebatten-i-europa Även i Sverige diskrimineras många muslimska kvinnor pga. klädsel. Norran, 13 nov 2014. https://www.norran.se/asikter/debatt/muslimer-stangs-ut-fran-sjukvarden
4. Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd har utsatts för lögnkampanjer från bland annt Kristdemokrater på ledarsidor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB kom med en rapport 2017 där de utan källor eller bevis påstod Ibn Rushd var styrd av egyptiska Muslimska brödraskapet och för att ha en hemlig agenda att införa shariastyre i väst mm. Svd 24 aprill, 2018, https://www.svd.se/opinionsbildare-hetsar-mot-oss-utan-bevis Även MSB:s rapport om organisationen Muslimska brödraskapets påverkan i Sverige, har utsatts för kraftig kritik för ovetenskaplighet. innehåller icke-acceptabla akademiska brister så som att en del referenser är felaktiga och att källor inte överensstämmer med de referenser som nämns i texten. Svt, 3mars 2017. https://www.svt.se/opinion/eli-gonder-och-christer-mattsson-om-msb 
5. Metro, 7 juni 2015. https://www.metro.se/artikel/professor-i-underrättelseanalys-tredje-världskriget-är-redan-här-xr

Den nya politiska konsten

Kategori: Allmänt

 

Tidigare var politisk konst och grävande journalistik viktiga samhällsaktörer, verktyg för att kritisera och granska makten. Så är det inte längre. Istället har nu kvalitetserier tagit över uppgiften.

När blev ni senast omskakade av politisk konst eller journalistik? Själv kan jag knappt minnas något sådant men har såklart hört talas om 70-talets Watergate och vår svenska politiska konst från samma årtionde. Däremot njuter jag nästan var vecka av högklassig konst i serieform. På denna tidigare harmlösa arena tillåts politisk satir och svidande samhällskritik på bästa sändningstid.

Amerikanska serien House of Cards visade upp Vita huset styrd av en kallblodig psykopat. Dess manusförfattare chockerades sedan när seriens sändes av att avsnitt efter avsnitt visade sig förutspå vad som verkligen kom att utspela sig i amerikansk politik.

Den danska serien Follow the money målar likaledes upp ett dystert landskap. Penseldragen är radikala: bilder från de rika svindlarnas svit i Dubaii följs av gangstrarna Nicky och Bamse på en hed i ösregn grävandes ned lik. Rättsväsendet är genomkorrupt. Poliser som tar sitt jobb på allvar och leder trådarna uppåt i samhällshierarkin blir avskedade.

Den norska serien Kielerstreet är annorlunda med sin absurda tvist men är även den maktkritisk. Småstadspoliserna Kling och Klang, nu i kvinnlig tappning, vill inte lösa brotten. Det är lätt att tro att inspiration kommer från norska småorter som vill förbli utanför lagens räckvidd. Är namngivningen Kielerstreet en lek med bokstäver? Om man byter ut en bokstav så blir det mer rättvisande: Killerstreet.

Kielerstreet ger likaledes som den danska serien ett realistisk bild av det djupa kärr kriminaliteten är -en stark drog i sig själv. Huvudpersonen kriminella Jonas bryter upp och inrättar sig i småstadsidyllen och får med falska arbetsintyg ett jobb. Gifter sig och flyttar in i villa. Men drar snabbt till sig själsfränder som luktar sig till vem han egentligen är och snart är han på nytt insnärjd i grova brott.

Nicky i Follow the money å sin sida börjar läsa företagsekonomi på universitetet och får där kunskap hur hans haschförsäljning kan expandera men distraheras allt mer av malströmmen i hans kriminalitet.

Och manusförfattarna skonar oss inte utan budskapet är klart från den första till den sista bildrutan: kriminalitet handlar om klass. Följ pengarna så kommer ni att hitta de grövre förbrytarna som inte befinner sig på gatan utan i samhällets toppskikt.  De rika kommer alltid undan och befodras dessutom. En maktlös arbetarklassdealer utan fadersgestalt får ett skott i huvudet.

https://www.svtplay.se/follow-the-money

https://www.svtplay.se/kielergatan

Brasiliens nya kurs

Kategori: Allmänt

 
Bolsonaro har kallats en fascist i Goebbels anda men fick med sig de tre starkaste grupperna i Brasilien -kyrkan, armén/vapenindustrin och landägarna - och vann valet i oktober 2018.
 
Jair Bolsonaro är, liksom hans vice president militär. Bolsonaro förespråkar öppet tortyr och innan valet propagerade vice presidenten för stadskupp om deras PSL ej skulle vinna. Bolsonaro säger sig föredra diktatur framför demokrati och nu är han president för Braziliens 209 miljoner innevånare.
 
Att få bukt med  kriminaliteten var ett av Bolsonaro vallöften. Brasliens är ett land med gigantiska klassklyftor och hög kriminalitet. Över 60 000 mord per år är inte ovanligt. I nuläget genomför landets militär räder och skjuter kriminella på öppen gata mitt bland barn och oskyldiga i fattiga kvarter.
 
Jordbruksexporten står för 25 procent av landets bnp
 
Brasiliens landägare är en stor maktfaktor och Bolsonario gick till val med att gå dem till viljes. Skövlingen av Amazonas sker allt snabbare och Bolsonaro öppnar nu för uppodling av tidigare skyddade regnskogsområden. Ursprungsbefolkningen, indianerna drabbas då hårdast. När indianerna samlades utanför ministeriet 2016 slogs de tillbaka med våld. Året därpå dödades över 200 indianer och denna utveckling trappas nu upp i och med den nya regimen.
 
Oppositionen riskerar i nuläget livet
 
Att avskaffa statsbidragen till organisationer som arbetar för minioriteter är ett annat av Bolsonaros vallöften.
-Vi ser fascismen återuppstå och ta över hela statsapparaten,säger Arbetarpartiets Erika Kokay.
 
De jordlösas rörelse med 350 000 familjer bakom sig är en utsatt grupp. De terroristklassas nu och Bolsonaro försäkrar att alla framtida protester kommer slås ned. Ledaren Ricarda Gonsalves, 69 år har fått många dödshot och sitt hem nedbränt men säger att hon inte är rädd och kommer att fortsätta kämpa.
 
Vid valsegern utropade Bolsonaro: “Dessa vänstermänniskor som inte duger till något kommer bli förvisade från nationen. Det kommer bli den största upprensningen i Brasliens historia." Han är också god vän med Donald Trump och de båda har uttalat att de vill samarbeta för sina intressen.
 
Oppositionen är splittrad, de riskerar i nuläget döden för sitt fortsatta arbete. 
-Vi väntar oss hårda ingripanden i framtiden, säger Arbetarpartiets företrädare Paulo Pimenta.
 
Källa:Dokumentären Brasiliens nya väg, Svt, 2019.
 
 

I arbetarrörelsens kosmos

Kategori: Allmänt

 
Varför blir jag rörd av att tanten före mig i kön köper två kaffe och en bakelse på Konsums kombinerande konditori, tobak- och spelavdelning? Hennes gubbe sitter vid ett bord och väntar. Det måste vara den minst gästvänliga kafémiljön som tänkas kan. De trubbiga träborden är inklämda mellan kundvagnar, svängande entrèdörrar och den iskalla fönsterrutan med reklamaffisch för djupfryst Sej. Men det är tradition.
   När jag växte upp lärde jag mig att handlar och fikar gör man inom kooperationen och tankar bilen görs på den konsumentägda OK. Om man händelsvis skulle äta en hamburgare var det på statligt ägda Clock(!).
   Mor berättade nångång att hon och far en gång hade bjudit morfar Bruno på husmankost på den enkla lunchrestaurangen som var ansluten till Domus (Konsumägt) i hans hemstad Helsingborg. Han hade sedan sagt att det var det godaste han någonsin ätit.

Grillfest?

Kategori: Allmänt

Tecken i tiden

Kategori: Allmänt

 
Inget förändras på ett ögonblick, säger June i samtidsdokumentet The handmaids tale av Margaret Atwood. Atwoods dystopiska roman som blev tv-serie, varnar oss för att vi nu lever i en förfascistoid fas. Den rosade serien kanske kan sägas vara för oss vad boken Pesten var för 1940-talets värld.
 
Albert Camus skrev Pesten på 40-talet som en förtäckt varning för fascismen. Men då var det redan försent.
   Minnesbilder flashar förbi när jag ser hur fångarna behandlas i The handmaids tale.(1) Hur var det med Guatanamo(2)? USA fick inte någon konsekvens för sin fånghantering.(3) Och hur var det med Sveriges hantering av egyptierna på Bromma flygplats 2001? De två männen skickades med ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter till egyptiskt fängelse där de utsattes för förhör och tortyr.(4) Medievinden blåste förbi och allt återgick till vardagen. Det normalisades …
 
Sakta vävs konsensus om att det är en specifik folkgrupp som är problemet. Tills sist tror alla, även folkgruppen själv på lögnen och de kommer ta avstånd från sitt arv och sin kultur. Vi ser det ske i Stadsteaterns pjäs Onåd(5) där den muslimske advokaten Amir upprepar medias bild av hans egen religion.
 
Och om man ser krasst på verkligheten så har nu fyra länder i Europa högerpopulistiska regeringar (Italien, Österrike, Ungern och Slovenien(6)) samt USA, Brasilien och Ryssland. Sveriges största parti är Sd och Dansk Folkeparti är näst största partiet i Danmark. I Frankrike fick Le Pen´s högerextrema parti 35 % i valet 2017. Och intellektuellt tar extremhögern/"alternativ"-högern över våra värderingar och vrider upp det politiska klimatet. "Dags att vakna", som det sägs i Handmaids tale?
 
 
 
 
Källor: 
1 Atwood själv menar att hennes genre är ”speculative fiction” för att den ligger väldigt nära vad som verkligen kan inträffa i verkligheten. Atwood: ”Every aspect of Gilead’s culture has really happened at some point in history, somewhere in the world.” President Trumps ståndpunkt nyligen mot abortion, kvinnors hälsa och feminism gör boken högaktuell trots att den skrevs 1986. 
2 Wikileaks började den 24 april 2011 att publicera hemliga dokument om Guantánamobasens fängelse och hävdade att dokumenten visar att blott några tiotal av de 779 personer som hållits fängslade där uppriktigt anklagats för terrorism. 4 oktober 2016 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/snabbguide-wikileaks-storsta-lackor 
3 FN:s tortyrkommitté konstaterade i sin rapport att USA bryter mot tortyrkonventionen. Sveriges radio, 1 december, 2014. 
4 De två avvisade egyptierna, Ahmed Agiza och Mohammed Alzery, skickades med ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter till egyptiskt fängelse där de utsattes för förhör och tortyr. Gösta Hultén, Sveriges radio-journalist, kallade 2011 avvisningen för "den allvarligaste kränkningen av mänskliga rättigheter som hittills blivit känd i svensk terroristjakt". Dåvarande statsminister Göran Persson sade att USA hotade EU med handelsblockad om de inte gick med på utvisningen. FN:s tortyrkommitté fastslog i sitt prejudicerande beslut att svenska statens "avvisning av den klagande stred mot artikel 3 i Europakonventionen. 
5 Spelas tom slutet av maj 2018.
6 Expo, 4 juni, 2018, https://expo.se/2018/06/slovenska-valet-sds-största-parti-med-stöd-från-orbán 

I porren får mannen fritt spelrum

Kategori: Houellebecq

 
Den franska författaren Michel Houellebecq skriver i sin bok Underkastelse om de beslöjade muslimska kvinnorna som självsäkert rör sig fram i universitetets korridorer som hammarhajar längst ned på havets botten. Skyddade och därför orädda. Människor kan inte skada dem. För de existerar i ett annat paradigm eller en annan värld samtidigt. De vet att ingenting egentligen är viktigt i denna materiella värld. Detta liv är endast en patetisk teaterpjäs som vi försöker regissera dag för dag. Valmöjligheterna är så oändliga att allt till sist blir meningslöst. Det enda som är beständigt är Gud.
 
Det som är intressant med hans bok, som kritiserats för islamofobi (Houellebecq medger själv att han är islamofob) är att man tror att det är ”de andra”, alltså muslimer och islam som avhandlas. Men i själva verket är det normaliteten själv, den västerländska heterosexuella medelklassmannen som synas. Hans sexism, hans ytlighet och tomhet och självmordstankar, hans människoförakt och apati inför forna ledord som solidaritet. Och detta tror jag är ett generellt problem. Just västmannens kris.* Och det är här sex -och porrmissbruk kommer in i bilden. Det är det som smörjer maskineriet så att det kan rulla på lite till i sin känslolösa rutin. Svenska män är de mest jämställda i världen. Svenska män är hemma mer med sina barn, accepterar underordning av kvinnliga chefer och lever i alltmer jämlika relationer med kvinnor. Det är den officiella bilden. Det är de goda kvinnorna som får njuta av jämlikheten med dessa sympatiska män. Men i en hemlig underjord finns de dåliga kvinnorna som är sexuella. De kan våldtas och kränkas i porren och prostitutionen. Här får den svenska mannens sexualitet fritt spelrum
 
*Den franskbulgariska filosofen Julia Kristeva har fångat upp detta fenomen men vill sträcka sig till att definiera det till Västvärldens kris.

Kriget mot Afganistan är ett anfallskrig

Kategori: Allmänt

Soldater i gult och blått invaderar den Afganska landsbyggden.

DEBATT
-Sverige är inte längre neutralt, sade Göran Persson, dåvarande stadsminister 28/11 2000 i tidningen Financial Times. Många förbluffades över uttalandet, speciellt inom Socialdemokratin då frågan inte skulle debatteras i riksdagen förrän två veckor senare.


Många svenskar lever kvar i föreställningen att landet vi lever i är och bör vara neutralt men i själva verket deltar vi nu i ett religiöst krig mot Afganistan, under Natos flagg. 

   Jag själv hade en vag förestälning om att vi inte varit i krig sedan 1800-talet. När jag började utforska saken framgick det att Sverige varit inblandat i krig i stort sett hela tiden sedan dess.  

Men ändå är det som sker nu mot Afganistan något nytt. Kriget är ett anfallskrig. Tidigare har Sveriges del i större utsträckning varit fredsbevarande styrkor. Länderna sägs ha bett om hjälp. Det som sker nu bryter mot folkrätten. USA anföll Afganistan och Sverige deltar nu i det kriget.

Anna Ek, ordförande i Svenska freds och skiljedomsföreningen anser att "det är oacceptabelt att ha ihjäl civila, vilket sker i Afganistan", när jag ringer upp henne.
-Att den militära insatsen blir tyngre och alltmer omfattande istället för att satsa mer pengar på civila insatser som mat,och vård, är oroväckande, säger hon.

Enligt säkerhetspolitik.se, som tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap*, deltar Sverige idag även i militära internationella insatser i Afrika, Asien och Eu. 
   Siten skriver att Sverige genom sitt Eu-medlemskap samarbetar i unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik: "Sedan Sverige gick med i Eu 1995 är Eu:s säkerhetspolitiska utveckling även styrande för Sverige och förutsättningar för den svenska säkerhetspolitiken har förändrats det senaste årtiondet“.
   Detta uttalande låter i mina öron lite diffust men jag gissar att det innebär att det som förändrade läget var attentatet den 11:e september 2001 eftersom hoten sägs vara “gränsöverskridande“.
“Hittills har personer enbart tagits ut på frivillig grund i internationella satsningar”, skriver de vidare vilket underförstått kan syfta på att det inte kommer att förbli så i framtiden.
  
“Dagens försvarsmakt kan agera snabbt, samordnat och flexibelt vid insatser både inom och utom Sverige”, står det vidare på den mycket officiella och strikta siten.
   Ett nytt inslag är de snabbinsatsförband som kallas “battle groups”. Inom tio dagar ska dessa kunna sättas in “var som helst” inom en radie på 1000 mil från Bryssel, exempelvis i väpnade strider och terroristbekämpning. Sedan 1956 har Sverige deltagit i 60 länder (Afganistan Cypern, Mellanöstern, Liberia m.fl.) med 100 000 svenska soldater och under 2008 år utbildadades 7000 ungdomar, varav hälften var flickor. 

Att amerikanska och brittiska krigsplan ska få övningsflyga på svensk mark är även det en nyhet för mig. Bara under förra året fattade regeringen elva beslut om att låta utländsk militär komma till Sverige.
- Vi lär oss en del militära konster genom att öva tillsammans med andra, vi blev kanske lite hemmablinda under de här åren med neutralitetspolitiken och trodde att det bara fanns ett sätt att göra saker på, säger Robert Dalsjö, specialist på militärpolitiska frågor vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).


*Säkerhetspolitik.se produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för innehållet på webbplatsen. MSB samarbetar med Försvarsmakten, Pliktverket och organisationen Folk och Försvar.


Artikeln var en del i utställningen "Sweden in War, what happened to the swedish policy of neutrality?" av Helena Bengtsson i Liljeholmsgallerian under 2010/ 03. Bilden som illustrerar artikeln är en tredimensionell målning som föreställer svenska soldater som invaderar den Afganska landsbygden.

 

Pierre Schori skriver om kriget i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/a/zo0Bv

Tv:s rapportering når nya bottennivåer

Kategori: AllmäntKOMMENTAR Att USA ska provflyga sina krigsplan i Sverige skapar ingen undran hos Svt:s journalist (9 Mars 2010) utan godtas och vidarbefodras direkt till tittarna som under den värsta diktaturregimen. Det ska till och med fällas bomber på prov...
   Jag har börjat titta alltmer på Öppna kanalen istället. Afrikanska musikvideor eller diskussionsprogram på romany känns mer sympatiska och meningsskapande än programmen på Svt eller Tv4 trots att jag inte ens förstår de språken.
   Samma dag som jag informeras om ovanstående krigsmanifestation har man på de etablerade kanalerna tid och resurser att prata om vädret och helgens Idolvinnare, sport och norska fjällstugor men inte de saker som rör och kommer påverka alla människor i Sverige för all framtid: Sverige har blivit en krigsförande nation vid sidan av USA.

Målningen "Svenska flaggan transformeras till ett attackplan" var en del av Helena Bengtssons utställning "Sweden in war" i Liljeholmsgallerian 2010.

1:a april redan i januari

Kategori: Af


KOMMENTAR
var det någon mer som reagerade på Svt:s nyhetsinslag den 14:e januari? -Den svenska militären ska nu rekrytera soldater på Arbetsförmedlingen… 4000 soldater per år… ”Satsningen” sågs som något positivt och Svt:s journalist i frågasatte inte saken…
   I USA kan ju fångar få sitt straff omvandlat till krigstjänstgöring, det kanske är något även för Sverige att prova. Mord som merit?
   På de etablerade kanalerna blir nyhetsinslagen om vår omvärlden allt mer groteska dag för dag. Journalisternas viktigaste uppgift är att granska makten. När journalisterna inte gör sitt jobb blir Sverige ett allt märkligare land att leva i.

Sverige i krig

Kategori: Allmänt


KOMMENTAR
Två officerare har dött i Afganistan. Ja, soldater dör i krig. Men sen när är Sverige en krigsförande nation? Har svenska folket godkänt detta?
   Jag orkar inte se på tv längre, har inte bearbetat att nu Sverige tar del i kriget “mot terrorismen”. Hela begreppet är djupt rasistiskt. Rasism mot muslimer har blivit helt legitim efter 11:e september-attacken. Om det är något land Sverige ta ställning mot är det väl det våldsamt krigiska USA?
   Democracy now på Öppna kanalen rapporterar dagligen om situationen i Afganistan och Irak. Och den amerikanska opinionen mot kriget växer...

Blaming the victim

Kategori: Allmänt

                            *
 
Vad är värst - att bomba några länder eller att bomba sig själv på Drottninggatan?
 
Ingen skadades, förutom självmordsbombaren Taimour Abdulwahab själv, på Drottninggatan den där julen för några år sedan... Hur många är Sverige medskyldiga till att ha dödat i vårt "krig mot terrorismen" i t.ex. Afganistan? Varför anses inte detta som viktig information i svensk media?
 
Det jag vill ta upp är bristen på proportioner,,, man kan inte jämföra systematiskt förtryck och krig där väst är i historiskt, ekonomiskt och politiskt överläge med en individ som är tillhör en marginaliserad grupp, är psykiskt sjuk,,, den sistnämda målas upp som farlig. Sveriges krig är däremot helt normalt. Det är ett gott krig. För vi är de goda. Drottninggatanattentatet gav utslag 10 på mediabarometern. Sveriges nya märkliga krigsföring ( vi är ju kända för vår ”neutralitet”,,,) har ännu inte ens givit utslag på barometern. Jag väntar på att det ska ske,,, men tror det ej kommer göra det tyvärr,,, i ett land utan fri journalistik.

Det är även tankvärt att attentatsmannens muslimska bakgrund och politiska världsbild ansågs vara motivet till händelsen, fast det var känt att Abdulwahab var psykiskt labil. -Annat är det om våldet kommer uppifrån. När attentatsmannen är känd nynazist eller militant islamofob som till exempel Breivik, så tonas det politiska motivet ned och psykisk instabilitet målas upp. Efter två utredningar förklarades Breivik kärnfrisk men det har allmänheten svårt att svälja. Hur ofta har vi inte hört att svenska nazistiska bråkstakar egentligen är ganska oskyldiga pojkar som agerar ut för att de saknat en fadersgestalt?

När jag hör och läser argumenten i media om det som skedde, väcks inom mig: det är inte åsikter, det är fabricerade fraser som lärs in unisont från stat och media. Vad är det som sker med vårt land? Med vår omvärld? Jag gråter när rasismen mot muslimer nu är allmänt accepterad. Ingen verkar märka något. Inte mina antirasistiska vänner. Inte "de intellektuella". Så gick det alltså till när rasismen återigen trädde in i vårt medvetande.

*Bilden visar ett konstprojekt av Ida Dzanowic: en tablett som enligt bruksanvisningen tar bort alla symptom på den nya farsoten. http://efrit.wordpress.com/2009/11/26/vem-kan-bota-mardrommar/

”The Post 9/11 World”

Kategori: Allmänt

                                               

Väst har aldrig tagit ansvar för vårt koloniala arv. Jag skäms för att erkänna det, men från svensk grund- och gymnasieskola hade jag fått uppfattningen att kolonialism och de kristna korstågen främst var barmhärtighetsgärningar –att civilisera och upplysa ”de andra”. Men den civilisation som vi varit så stolta över är kanske i själva verket byggd på våld och lemlästning.

Den muslimska kulturen var en gång världsledande och nyskapade inom många områden som konst och filosofi, kalligrafi, kirurgi. Man var oändligt mycket mer avancerad än det dåvarande kristna Europa.

Korstågen iscensattes som ett politiskt och ekonomiskt, snarare än religiöst projekt för att ta tillbaka västs världsherravälde. Genom "upplysningen"  skapades normalitetsbegreppet –vit, medelklass, heterosexuell, man -och väst lade automatiskt resten av världen för sina fötter. Efter Europas koloniala expansion efter första världskriget hade den muslimska världen styckats upp och infogats i de europeiska länderas respektive maktsfärer.

Muslimer vördar Jesus, kristna förkastar Muhammed

När Andalusien hade muslimskt styre på 1000-talet kunde kristna och judar leva kvar med religionsfrihet och var skyddade folk, eftersom de enligt härskarna härstammade från samma urfader som muslimerna, Abraham. De är alla ”bokens folk” och omnämns i koranen:

 

De, som tro, och de, som äro judar, sabierna och de kristna, så vitt de tro på Gud och den yttersta dagen och handla rättskaffens, över dem skall förvisso ingen fruktan råda, och de behöva ej varda bedrövade. Koranen 5:73.

Muslimer ser Jesus som en profet, som föregick Muhammed. Muslimer ser även Jesus mor Maria som en profet, eftersom även hon fick budskap från gud.

Efter de kristna korstågen förbjöds Islam på många platser och en aversion mot muslimer finns kvar, både i det nutida Andalusien samt i Sverige och resten av väst.

Forskare världen över överens –islamofobin alltmer alarmerande

Enligt John Esposito, professor på Georgetown University och internationellt erkänd expert på islam, lever vi nu i en ”Post 9/11 World”. Enligt honom började den nya hätska attityden mot Islam tio år före attacken mot World Trade Center i New York.

Esposito som har italienskt påbrå anser att innan dess var det italienarna som fick bära rollen som ”de andra” i amerikansk kultur. Men något hände och plötsligt blev ”de andra” –muslimer. Det blev plötsligt acceptabelt att hysa negativa omdömen om muslimer och Islam på ett sätt som inte längre ansågs politiskt korrekt gentemot judar, afrikaner eller andra grupper. Ett islamofobiskt nätverk blev tongivande i mainstreamkulturen –bloggare, dokumentärfilmare, bästsäljande författare spred sin hatfyllda propaganda och en finansiell bas återfanns inom den kristna högern. När jag frågar honom om han anser det finnas en parallellitet mellan antisemitism då och islamofobi nu, blir hans svar: ”Nutidens rasism gentemot muslimer är värre.”

Sarah Joseph, redaktör för det Londonbaserade muslimska livsstilsmagasinet Emel, anser även hon att muslimer nu övertagit judarnas roll som syndabock i västmedia. Hon anser att det är brott mot mänskliga rättigheter när muslimska kvinnors slöjbärande inskränks samt att massmedia var dag bedriver hatbrott i deras vinklingar av muslimer. Hon förespråkar en nolltolerans gentemot denna nya typ av rasism var helst den förekommer.

Mattias Gardell, religionshistoriker, påminner om att serietecknaren Lars Vilks motiv i sitt verk med Muhammed som ”rondellhund”, kommunicerar med en nidbild av muslimer som hundar, vilken funnits i väst sedan medeltiden. Lars Vilks är kanske inte den oskyldiga konstnär som han framställs som i mainstreammedia. Hans amerikanska och europeiska meningsfränder är de främsta företrädarna inom modern islamofobi och massmördaren Breivik är en av hans beundrare.

"Kriget mot terrorismen" -ett nytt korståg

Enligt Torkel Lindquist, forskare på Uppsala universitet så bär vår nutid, på allvarliga varningstecken. Han anser att tiden vi lever i liknar en förkrigstid och varnar för ett tredje världskrig.

Jag ser också tecken –i den förra förkrigstiden var det judar som fick utstå förringande serieteckningar i dagstidningar samt särbehandlades angående klädsel, på samma sätt som muslimer idag. Och kanske har det tredje världskriget redan har börjat men vi har inte märkt det eftersom det inte förs på europeisk mark. Kristendomen kan egentligen sägas ha fört ett teologiskt och politiskt krig mot Islam sedan Islams första decennium. Men sedan 1980-talet har kriget trappats upp och chockerande nog deltar nu Sverige i religiösa krig mot muslimska länder vid sidan av USA.

Kvinnoförtryck?

Islamofobin återfinns idag även där man skulle kunna vänta sig mer nyanserad syn -inom kristendomen samt inom vänstern. Ett slagträ som används mycket i vänstern är att islam är förtryckande gentemot kvinnor. Men i själva verket anser många kännare att Koranen, vid en jämförelse är mer jämställd än Bibeln. Det finns fler kvinnor omnämnda i Koranen och angående relationen mellan kvinnor och män så anger Koranen att de, till skillnad från i Bibeln, ska vara jämställda kollegor och ”sanna vänner”.

”Syndafallet” existerar heller inte i Koranens historiebeskrivning. I den muslimska berättelsen om människans ursprung var det inte som i den bibliska, kvinnan som lockade mannen i fördärvet. Mannen och kvinnan begår där synden tillsammans så därför är kvinnan inte heller upphovet till "det onda" vilket hon är i kristen tradition.

Den första muslimen sägs vara Muhammeds första hustru, Khadidja, en välbeställd affärskvinna som var femton år äldre än honom. Aisha, som Muhammed gifte sig med efter att Khadidja avlidit är källan till många ”hadither” –centrala berättelser inom Islam som är normgivande för muslimsk liv och är rådgivande inom islamisk juridik.

Muhammeds dotter Fatima, är en annan central kvinnlig person.

Det muslimska månggiftet är en annan debatterad fråga, men det som inte är lika känt är att det ofta förordas och i praktiken tillämpas som ett sätt att ta hand om ogifta som annars hamnar utan ekonomisk grundtrygghet.

Islam bli generellt misstolkad i väst på grund av en historisk skepticism med politisk grund.

Missinformation

Det svårt att studera Islam eftersom jag har mina västerländska glasögon på mig och de är belamrade med kolonialism och den rasism som är en del av bygget av den västerländska "civilisationen".

När jag läser om Ayatollah Khomeini ser jag framför mig västmedias nidbild där han närmast är djävulen personifierad. När jag försöker lära mig om de muslimska sharialagarna, väller minnesfragment av årtiondens rapportering fram. Visst kan man kritisera både Khomeini och sharia, likväl som andra företeelser men man bör göra det på ett nyanserat sätt med kunskap om bakgrunden.

Ola Billgren -for real

Kategori: Konst

Billgren problematiserade att kvinnor traditionellt avbildas som objekt medan män oftast avbildas när de gör någonting. Kvinnor i porträtten ser på betraktaren - eller ser bort. Män ser allvarliga ut i en maktfull posé.*

*Bild nr 2 i collaget är målningen Efter badet II av Karin Broos, som kan sägas vara en av Billgrens efterföljare.
 

Islamofobi helt legitim

Kategori: Allmänt


KOMMENTAR
 Jag har alltid tänkt att tiden just före 2:a världskriget måste vara fasansfull att uppleva: den ökande rasismen, att se hur den ena vännen efter den andra ansluter sig till nazismen. Att dagligen se kränkningarna som ingen ingriper mot. Många håller med mig om att nazisternas gärningar var hemska och frågar "Hur kunde det ske?" 
   Men vad är det egenligen som sker nu? Jag pratar med några vänner som varit i ett land med "araber". Ordet uttalas som om man pratar om gatuhundar och man beskriver om hur man sjasat iväg dem när de varit allt förpåflugna som försäljare.. Själv var jag också nyligen i semester i ett muslimskt land. Jag uppfattade innevånarna som betydligt mer lugna, kärleksfulla och andliga än vad svenskarna är. 
   För ett tag sedan var jag på vad en del skulle kalla det en "vänsterfest". Också där kom ämnet på tal. De "kvinnoföraktande muslimerna" omtalades med förakt, speciellt av männen.. Vad an denna plötsliga iver för feministiska frågor? Vad jag vill säga till er män är: städa på er egen bakgård först, annars så kallar jag ert engagemang för ren rasism. Det finns mycket att göra i Sverige fortfarande, jag uppmanar er att ansluta er till de få manliga feministerna. Starta upprop, börja städa hemma, kämpa mot lönediskriminering..
   Även på en kristna hemsidor vädras föraktet mot muslimer. Kristna som ju annars brukar vara kända för sin tolerans och människokärlek..
   Dagens islamofobi är det nya judehatet. Jag skäms för att leva i denna tid i detta tysta land. Vi måste börja tala och reagera mot den nya rasismen mot araber som verkar ha blivit helt legitim efter 11:e septemberattacken.